Shukatsu, New Movie feat. Tokusatsu Actors!

  Five Tokusatsu Actors → Kimito Totani (Daiki Kaito / Kamen Rider Diend), Shu Watanabe (Eiji Hino / Kamen Rider OOO), Dori Sakurada (Kotaro Nogami / Kamen Rider NEW Den-O), Ryusei Yokohama (Hikari / ToQ 4gou), Mika Hijii (Kaoru Mitsuki in GARO) are going to appear in a four part Movie called Shukatsu (Job Hunting).…

0 Shares